بررسي عزت نفس و پيشرفت تحصيلي

مطالب دیگر:
📗پاورپوینت درس 11 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: مصرف دخانیات و الکل 📗پاورپوینت درس 10 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بهداشت روان📗پاورپوینت درس 9 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بهداشت ازدواج و باروری 📗پاورپوینت درس 8 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بهداشت فردی 📗پاورپوینت درس 7 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بیماری های واگیر 📗پاورپوینت درس 6 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بیماری های غیر واگیر 📗پاورپوینت درس 5 پایه دوازدهم: بهداشت و ایمنی مواد غذایی 📗پاورپوینت درس 4 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: کنترل وزن و تناسب اندام📗پاورپوینت درس 3 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: برنامه غذایی سالم 📗پاورپوینت درس 2 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: سبک زندگی 📗پاورپوینت درس 1 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: سلامت چیست؟ 📗تصاویر اجرایی صفر تا صد یک ساختمان با اسکلت فلزی در منطقه 8 تهران📗پاورپوینت آشنایی با خدمات ارزی📗دانلود فایل صوتی خبر انگلیسی سطح متوسط همراه با متن پیاده شده( 43)📗پاورپوینت درس 6 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: مدیریت مخاطرات طبیعی📗پاورپوینت درس 5 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: انواع و ویژگی‌های مخاطرات طبیعی📗پاورپوینت درس 4 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: مدیریت حمل و نقل📗پاورپوینت درس 3 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل📗پاورپوینت درس 2 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: مدیریت شهر و روستا📗پاورپوینت درس 1 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: شهرها و روستاها
|50334407|zl87772
بررسي عزت نفس و پيشرفت تحصيلي

فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 22: نتايج چندين مطالعه، همبستگي شايان توجهي (6/0-4/0) بين پيشرفت تحصيلي و خودپندارة توانايي را نشان داده است (بروك اور2، 1981: مارش3،1984؛ اسكالويك4، 1986). بين پيشرفت تحصيلي و عزت نفس كلي نيز همبستگي 3/0 تا 4/0 يافته شده است (روبين5 1978؛ اسكالويك، 1984، 1986) . از طرف ديگر هانسفورد6 (1982) طي تحقيق خود رابطه معناداري (همبستگي در حدود 6/0) بين خود پنداره توانايي و...